عاشقتم، عشقتو از من نگیر

کی می‌دونه کی بودم و کی هستم
کی می‌دونه من تو رو می‌پرستم

به کی بگم چقد منو چزوندی
به کی بگم دل منو سوزوندی

کی می‌دونه من از تو چی کشیدم
کی می‌دونه چقد واست دویدم

چقد منو سر قرارا کاشتی
چقد توُ جاده منو جا گذاشتی

هی اومدم، هی دلمو شکستی
بال و پر شکسته‌مو نبستی

وقتی که دیدی تو رو می‌پرستم
کاسه‌ی عاشقی دادی به دستم

حالا من و این جاده‌های بن‌بست
حالا تو و این آسمون یکدست

حالا تو و ستاره‌های روشن
حالا من و اشکای پا به دامن

چرا منو بازی می‌دی همیشه
چرا میگی تا سه نشه نمیشه

هرچی می‌خوای از من عاشق بگیر
عاشقتم، عشقتو از من نگیر

از این نویسنده بیشتر بخوانید: