کسی رو خواب می بینم

کسی رو خواب می بینم

کسی رو خواب می بینم
که تو دنیا گمش کردم
دیگه خیلی برام سخته
به این بیداری برگردم

کسی رو خواب می بینم
که مثلِ آرزوهامه
که هر جایی برم ، اونم
مثِ یه سایه باهامه

تمامِ روز توو خوابم
که باشه توی آغوشم
همش چشمامو می بندم
که از این رو به اون رو شم

کسی که توی بیداری
بهش حسِ بدی دارم
توی خواب عاشقش میشم
ازش چشم بر نمیدارم

منی که دارم این روزا
همه دنیامو می بازم
دارم هر شب از این رویا
یه حال ِخوب می سازم

چقد غم داره بیداری
فقط تو خواب می خندم
همش با اینکه بیدارم
ولی چشمامو می بندم

اگه این سهمم از دنیاست
تمامِ سال می خوابم
کسی شاید نمی دونه
چقدر خوشحال می خوابم

Mohammad374sh@yahoo.com

https://www.academytaraneh.com/77781کپی شد!
1232
۱۰