شــــــــــــبـــــــای تــــــنهایــــــــــیم

به نام خدا

سلام

—————-شبای تنهاییم—————–

گریه کردم تا نگی احساسشو دزدیده
کی تو این دنیا دلشو به دل من میده؟
تو همون فرشته بودی که تو رویا دیدم
ولی تو دنیا فرشته هارو کی فهمیده؟

هدیـه ی هرشب تــو بـه مـن هـمـین کابوسه
کی تو دنیا بعده عشقش عکسشو میبوسه؟

یادته خاطره هامون یادته اشکه چشامون
یادته ابـرای تـیره زیره یـه چـتـر هردوتـامون
یادته مـوجـای دریـا پـای سـاحل توی صحرا
یادته هـرجـای دنـیـا یـادتـه فـقـط مـا دوتـا
یادته؟فقط ما دوتا….
تو شبای سـرد پایـیـز از خـودم بیزارم
یه چیزی اَمون نمیده که تا صبح بیدارم
شُکـِه رفتـنت واسـم فقط یه مرحـم داره
این که برگردی بمونی پیشه این بیچاره
.
.
این که برگردی بمونی پیشه این بیچاره
.
.

از این نویسنده بیشتر بخوانید: