نامرد

میدونم که به چشم تو
یه مرد خیلی نامردم
ولی باور بکن جونم
من هر کاری که شد کردم
من هر کاری که شد کردم
بمونم توی این خونه
یه وقتا رفتن اجباره
دیگه راهی نمیمونه
با اینکه رفتم از پیشت
بازم تنها کسم هستی
تو انقدر مهربونی که
هنوز دلواپسم هستی
خیالت تخت این مدت
با عکسای تو سر کردم
ببین حالم چقدر خوبه
دارم با گریه میخندم
از این رفتن پشیمونم
من از چشم تو شرمندم
با پاهای خودم رفتم
نمیتونم که برگردم
روزای بی تو تب دارم
شبا اما تنم سرده
چقدر آروم شدم امشب
شاید قرصام اثر کرده
میدونم با خودت میگی
دل من جنسش از سنگه
توحق داری نمیدونی
دلم واست چقدر تنگه
میدونم که با این کارم
به احساس تو بد کردم
آره تو راست میگفتی
آره من خیلی نامردم
احمد اکملی۱۴/۸/۹۲

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/77643کپی شد!
1134
۳۱