خسته …

آره خستم من از دنیا
از این دنیای وارونه
از این دنیا که هیشکی توش
نمیتونه از آزادی بخونه

آره من خستم از دنیا
از این دنیای پوشالی
از این روز وشب تکرار
به سان قلکی خالی

آره دنیا ! ازت خستم
از این رنگ و لعاب دوز
از این تزویر و خودخواهی
که مردم میکنند هر روز

آره دنیا ازت خستم
از این توزیع بی شرمانه شادی
از این رویای وهم آمیییییییز
که اسمش هست آزادی …

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/77624کپی شد!
998
۲۴