مُدارا نکن

مُدارا نکن تا که عاشق بمونم
به من حق نده تا کنارِ تو باشم
با عشقت عذابم بده تا همیشه…
نتونم مَن از این عذابم رهاشم

یه کم اَخم کن حالِ من بد شه از درد
یه وقتی ازم دوور باش تا بمیرم
جوابم نده پشتِ گوشی،بذار من
سراغت رو گاهی حضوری بگیرم

عذابم بده من که حرفی ندارم
من اینجوور عاشق ترم تا همیشه
بلایی سَرم در بیار با غرورت
که هیچی برام دردِ عشقت نمیشه

نگاهم نکن تا زمستون شه چشمام
ازم رد شو تا ضعف کنم بی اراده
بذار با یه حسٌ غریبی من از دور
نگاهت کنم توویِ پاییزِ جاده

حسابی بذار تا دلم تنگ بمونه
یه جووری که دائم اسیرِ تو باشم
به میلِ تو وقتی شکنجم تموم شد
بذار با یه بوسه به تو مبتلاشم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: