حصار

میشکنه بغض گلوم
توو حصار بی کیسم
دیگه باورم شده
ما به هم نمی رسیم

توویه پائیز دلم
هوا بارونی شده
تو ببین حال ِ دلم
چه تماشایی شده

چرا نمی بینی حال ِ روزامو
ببین با رفتنت اشک چشامو
توو این شبا که بغضم سر می ره
ببین به اسمون دست ِ دعامو

از این نویسنده بیشتر بخوانید: