پدرم منو فراموشم کرد

یه کار دلی تقدیم به بچه های طلاق

وقتیکه این خونه زندون منه
وقتی بی کسی کس و کار منه

وقتی هیچ کسی نمیفهمه منو
دیگه وقت داد و فریاد زدنه

وقتی چشم ترمو کسی ندید
وقتی مادرم منو ترکم کرد

پدرم منو فراموشم کرد
اون خدا بود که منو درکم کرد

کسی دستامو تو دستاش نگرفت
حتی مادرم که مادرم نشد

من و بی کسی یه عمره باهمیم
اینجا هیچکی یار و یاورم نشد

حاضرم دنیامو آتیش بزنم
مادرم اسم منو صدا کنه

واسه بن بستا و فردا های من
باشه و عمری خدا خدا کنه

یا پدر که پشتمو قرص بکنه
دلمو مثل یه دریا بکنه

سقف ارزومو محکم بکنه
یا که کابوسمو رویا بکنه

کاش میشد از این قفس رها بشم
مادرم منو تو آغوش بگیره

پدرم دستامو محکم بگیره
هر چی درده توی سینم بمیره

https://www.academytaraneh.com/76725کپی شد!
1648
۴۷