قلب تو

قلب تو

برای هر پرنده قفس یه جای تنگه
پروازو پر کشیدن رویایی رنگارنگه

قلب توهم پرنده است که تو تنت اسیره
نباید این پرنده تو این قفس بمیره

رویای این پرنده آغوش آسمونه
کنار اونکه دستاش یک عمره آشیونه

بال و پراشو وا کن نگو نگو که دیره
بزار که قلب پاکت دوباره پر بگیره

پرواز و پر کشیدن یک حس عاشقونه است
کلید قفل قفس شبگریه ی شبونه است

دستهای آسمونها رو به قفس درازه
نباید این پرنده با این قفس بسازه

بال و پرا شو واکن اگه بجایی گیره
بزار تا از این قفس قلب تو پر بگیره

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/76622کپی شد!
868
۲۰