سایه

من و یک جسم تو خالی که احساسم رو بلعیده
بروم چشماشو میبنده ولی انگار نخوابیده
تو و یک شهوت مرده شاید قلبت نپوسیده
تو آغوش منه سایت شبا بوی تو رو میده
تویی اون جسم تو خای که خو کردی به آغوشم
منو سوزوندی از سرما بازم دستاتو میپوشم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: