پر کنیم دنیا رو از عشق

توی کوچه / روی دیوار
با گچی به رنگ آبی
می نویسم / تو رو می خوام
تویی که پاکی و نابی
تو که توو قلبم نشستی
پا بذار (بگذار) تو سرنوشتم
سر کوچه اونطرف تر
اینارو اونجا نوشتم
باشه هر کس که میخونه
بدونه عاشقیّم هست
هنوزم تو این زمونه
میشه عاشقونه دل بست
میکشم عکس دلارو
همه جا دسته به دسته
کی میگه فقط دو تا دل
برای عاشقی بسّه
می نویسم همه باهم
بزنیم آسین (آستین ) وبالا
پر کنیم دنیارو از عشق
نکنیم امروز و فردا
می خوام هر کس که میبینه
بدونه عاشق اونم
بدونه ترانه هامو
برای دلش می خونم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: