هدیه زندگی

من به عشقه تو رسیدم
زیر این نم نم بارون
من برات ترانه ساختم
توی این حاله پریشون
تو یه هدیه از خدایی
اون خدای آسمونها
همیشه با تو میمونم
هر کجا حتی تو رویا
سرمو بزار رو شونت
بزار آرامش بگیرم
بعد اون روزای سخته
بی تو بودن جون بگیرم
همه ی فکرو خیالم
لحظه های خوب باتوست
هر طرف هرجا که میرم
صحبت از عشقه منو توست

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

795
۳۶