وقت مردن. . .

دل بریدم از همه، آره وقت رفتنه

داره یک صدا میاد، این صدای قلبمه

شب که میشه واسه من، حتی گریه هم کمه

دل شکسته ام خدا ،همدمم فقط غمه

لحظه لحظه عشق من، توی خاطر منه

اون که باعث همه، رنج و درد و ماتمه

گریه کن آهای دلم، آخرای عمرمه دل

بکن از اون که رفت، اونکه توی قلبمه

اما دیگه کافیه، زندگیم جهنمه

عاقبت که چی دلم؟ حالا وقته مردنه،

از این نویسنده بیشتر بخوانید: