بی عنوان

زندگیم بی تو ته کشید
ته مونده هاشو میخورم
دم دمای مرگ منه
من از تو خیلی دلخورم
مونس تنهایی من
این روزا سیگار و غمه
سرفه های مکررم
باعث شده صدام بمه
تو زیرِ ذره بینمی
از حال تو باخبرم
با اون توو ابرا می پری
من بازیاتو از برم
میخوای اونُ بازی بدی
اما اونم مثل توئه
نقشه کشیده واسه تو
دنبال تو نمیدوئه !
اونی که دنبالت بودُ
تورو واسه خودت میخواست
اون روزای آخرشه
برای اون آخرِ راست
مونس تنهایی اون
این روزا سیگار و غمه
سرفه های مکررش
باعث شده صداش بمه
از حال اون بی خبری
که اون هنوز دوسِت داره
برای برگشتن تو
اون لحظه هارو میشماره
زندگیم بی تو ته کشید
ته مونده هاشو میخورم
دم دمای مرگ منه
من از تو خیلی دلخورم …

https://www.academytaraneh.com/75057کپی شد!
1196
۲۷