تا تو برگردی دوباره

تو عزیزی/همه عشقی/تو نوازشگر یاسی/تو ترنم بهاری/روی گلها شبنم عشق رو میزاری/من حباب لب رودم/با تلنگرت می میرم/بغضم و آهم و دردم/طاقت دوری ندارم/جاده ی عشقو هزاربار,من به یاد تو میرفتم/قلب من شکست هزاربار,اما تو بازم نبودی/تو رو می کشم عزیزم روی بوم خاطراتم/دورچین عکس قشنگت گل بوسه من می چینم/بیا برگرد و دوباره عشق یک دونه ی من شو/خونه بی تو سوت و کوره/بوی عطرت هم خیاله/دم خونه روی یه, پله سنگی/زیر بارون نگاه ها/خیس شدم بازم نشستم/تا تو برگردی دوباره

از این نویسنده بیشتر بخوانید: