پیوند من با غم

تماشا کن از اون دورا
از اون جایی که تو هستی
ببین پیوند من با غم
تو این عهد غمو بستی

چقد تکرار این روزا
چقد سخته فراموشی
خلاصم کن اگه تو هم
مث من سرد و خاموشی

منو دیدی شدم داغون
چکیدم قطره ای بارون
نمی تونم بی تو باشم
شاید مرگم بشه آسون

نگا(ه) کن این یه احساس
نمی تونی ساده رد شی
اگه دستامو ول کردی
نمی تونی بازم بد شی

میون خاطره هامون
نبودت مثل آواره
برش میدارم از امشب
اگه موندن یه دیواره

منو دیدی شدم داغون
چکیدم قطره ای بارون
نمی تونم بی تو باشم
شاید مرگم بشه آسون

621
۲۱