تنهایی

یه کبوتر بودم/من توی تنهایی / هرچقد(ر) بال زدم/نرسیدم جایی
بال من زخمی شد / کسی بالم رو نبست/ بیا و بامن باش/بیا از دلم نترس
ردپات روی دلم /آتشی رو افروخت/ که توی این آتش / پر پروازم سوخت
بیا و بمون کنارم /که بی تو من غصه دارم /نباشن دستات تو دستام /از همه دنیا بیزارم
با یه قلب کوچیک / که توی غم مونده/ افتادم توی قفس / این من درمونده
آسمونم تویی و / قفسم نبودنت/ واسه من سخته ببین/ این روزا نخوندنت
اگه باشی دنیا / همه زیر پرمه / همهی این شعرا / همه حرف دلمه
بیا و بمون کنارم / که بی تو من غصه دارم / نباشن دستات تو دستام/ از همه دنیام بیزارم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: