تظاهر

تظاهر

واسه دور کردنت از من ، یه آجر کافیه حتی
نمی خواد عاشقش باشی ، تظاهر کافیه حتی
نگفتی اما می دونم ، واسه دوست داشتنت دیره
یه روزی جای این دستا ، یکی دستاتو می گیره
ببین خیلی بده حالم , هواتو کردم انگاری
بذار باور کنم شاید , تو هم حال منو داری
دارم حس می کنم اینو ، که از قلب تو بیرونم
از اینکه دل ازم کندی ، خودم چیزی نمی دونم
واسم کابوسه تو دنیا ، که دستاتو نمی گیرم
ولی با این همه عشقم ، اگه لب تر کنی می رم

محمد ساسانی

https://www.academytaraneh.com/72165کپی شد!
1008
۲۴