بهترین حس

با اینکه دلخوشی
وارفته تو رکود
نمیشه این شبها
با یاد تو نبود

قانون عاشقی
دلشوره داشتنه
این حس لعنتی
یک عمره بامنه

چشمای خیس من
همرنگ خواهشه
روکردنت به من
اسمش نوازشه

دست منو بگیر
تو اوج هق هقم
پابنده تو شده
این قلب عاشقم

من با تو دلخوشم
درگیر بارشم
با بغض هر شبم
تو فکر سازشم

اشک های من هنوز
میباره رو زمین
رو کن به من یه شب
ای حس بهترین

از این نویسنده بیشتر بخوانید: