"خیانت"

با بوسه های توی فنجونت
تاکتیک عشقتو شرو کردی
با عطر تلخی که تو حرفاته
معلومه که دستاتو رو کردی

حرف از چشام می ریزه هر لحظه
بی تو تموم روز تب دارم
گوشی تو دستم مات تصویرت
بوسیدن چشمات شده کارم

ای کاش می شد خواب می دیدم
ای کاش می شد تو دلت جا شم
شاید نرم از تو دلت بیرون
شاید گناه آخرت باشم.

از این نویسنده بیشتر بخوانید: