خواسگاری

از همه فوت و فنّا ..یه چیزی یاد بگیری..
نگن که کار نداری..از گشنگی می میری..

بگن ..مرده..جوونه..بدو خوبو ..میدونه
دختره خوشبخ (ت) می شه..نذار بازم بموونه

تو بیای عاشقونه..بگی برام می میری..
به غلامی حاضری..بله که زن میگیری..

قند توو دل من آب شه..دل دشمن کباب شه..
دل نَموونِه رو دستم..دلت اونو صاحاب شه..

خاطرتو نخواد کس..بگن یکی باهات هس..
دل ِ یکی به راتِ ..به راهِ ردّ پات ِ

دلت دلمو خواسته..
آره بابا که راسته..
خواب ِ تو رو ببینم..
تو بیا ی آسته آسته..

فکر کنم جوانان با این ترانه تکلیفشون روشن شد..برن فوت و فن بیاموزند..خانم ها رو از چشم انتظاری بلکه در بیارن..دیگه ماه مبارک هم کم کم تموم میشه بسلامتی.!

1205
۶۹