آغوش تو …

دوستان عزیز خوشحال میشم نظراتتونو بدونم!
پیش تو دنیام توی دستامه/دور از تو دستامم نمیشناسم
چشماتو یک لحظه نبندی روم/این مردو با چشم تو میشناسم
این خونه با اسم تو آرومه/وقتایی که نیستی یه مخروبه س
پلکاتو با دستمال پاکش کن/دستام به احساس تو آلوده س
"این دستا دنیای منه حالا/حالا که توو دستام جا داری
وقتی که تو آغوشتم خونه/دیگه نداره رد آواری"
آعوش تو دنیامه خوب من/آغوش تو سرشار از احساسه
من رو تو عکسامم نگاهم کن/چشمای من چشماتو میشناسه
یه چیزی رو میگم ولی شاید/این آرزوی آخرم باشه
من آرزو دارم تا یک عمر/دستات سقف روو سرم باشه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: