ارتفاع بی کسی!

چقد دورم از ساحل چشم تو
دلم زیر آبه نفس میزنه
نیاوورده موجی منو روبروت
رسیدن به تو آرزوی منه

ازم دوری اما با هرخاطِرَت
هم آغوشم این لحظه ها باخودم
تا دلتنگی خستم میکرد بی هوا
فقط محو عکسای تو میشدم

ببین گونه هامم کبودِ همش
بیتوسیلی خوردم از هرخاطره
نه طاقت ندارم یه لحظم فقط
تماشای بارونو از پنجره

نخواستم ببینم عبور تورو
کی از چشمای من نگاتو گرفت؟
نلرزیدی وقتی توو آغوش من
دو زانوی ویروونه، جاتو گرفت؟؟

توو تنهایی آتش فشونم ببین
پر از حرفم اما سکوت میکنم
من از ارتفاعِ همین بی کسی
دارم لحظه لحظه سقوط میکنم

چشم سرخ گریه اس دلم غرق خون
تو رفتی و غمهات هنوزم که هست
با اشکم میخواستم بمونی ولی
نه باور نکردی غرورم شکست

برام کاش بزودی زمان بگذره
نفهمم که بیتو درد میکشم
منو تو توو آغوش هم ،گرمِ عشق…
چه دل تنگه این حس آرامشم

**************************
دو ۳ تون دا رم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: