جنون

هنوز دوست دارم و می خوام
که قلبت سهمِ من باشه
امید دارم که دل کندن
تمومش وهمِ من باشه

هنوز عاشق شدن خوبه
هنوزم عشق پا برجاست
هنوزم عاشقی سخته
این از بی رحمیِ دنیاست

تو این بیداری مطلق
شبم کابوسِ با رویات
تو این کابوسِ تنهایی
دلم می باره با اشکات

میخوام سهم دلــم باشی
تو هستیم هستِ تو باشه
تمـــــــــومِ آرزوم اینــــــــــه
تو دستام دست تــو باشه

تو کاری با دلم کردی
که حالم از جنون رد شد
با اینکه عاشقت بودم
دلم با قلب تو بد شد

تمـــــامِ ترسِ من اینِ
که قلبت قدرِ دریا شه
هرکــی بخواد بتــــونه
زودی تو قلب تو جا شه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/70236کپی شد!
792
۱۶