تریبون آزاد

اینجا سکوت بختک شده،رو خواب خوب میکروفن
حرفای ما رودرور نیس،گم شده پشت تلفن

با ژست مارلبرو همش،سیگار بهمن میکشیم
معترضیم به هرچی هس،به تیر و خرداد دلخوشیم

ما زیر چتر دودو سرب،قایم شدیم از نور ماه
مثل یه ببر که عمریه،میسوزه از این اشتباه

سی سالو اندی میگذره،
درسته که وقت میبره
نقطه رسیدیم ته خط،
این دیگه سطر آخره

کج کن مسیرتو رفیق،
پاشو از این خواب عمیق
باید دوباره در بیای،
از قفس عهد عتیق

بی قهرمان بزرگ شدیم،قیصر وفرمون نداریم
این شده زندگیه ما،پست توی فیسبوک بذاریم

چرندیات تو شهر ما،ترسیم روشنفکریه
نیچه و کافکا برامون،مثل یه گیره فکریه

بحثهای آزاد می کنیم،تا حس کنیم آزاد شدیم
اما تریبون گم شده،با اینکه ما فریاد شدیم

سی سالو اندی میگذره،
درسته که وقت میبره
نقطه رسیدیم ته خط،
این دیگه سطر آخره

کج کن مسیرتو رفیق،
پاشو از این خواب عمیق
باید دوباره در بیای،
از قفس عهد عتیق

امید منتظری

از این نویسنده بیشتر بخوانید: