یه سیگار و یه چای تلخ …

یه سیگارو یه چای تلخ
که از تو یادگاری هست
چقدر راحت بهم گفتی
رسیدیم آخر بن بست
یه سیگار و یه چای تلخ
اتاقِ خالی و تنها
به آینه وعده دادم که
شاید بیرون برم فردا
ولی درگیرِ فِکراتم
تِراسِ این اتاق درده
هنوزم باورش سخته
بگِم عشقم چه نامرده
یه سیگار و یه چای تلخ
برام عادت شده هر روز
من این روزا رو ول کردم
برایِ دیدنِ دیروز
یه سیگار و یه چای تلخ
هوایِ کافه رو داره
چرا فکر تو یک لحظه
من و راحت نمیزاره
یه سیگار و یه چای تلخ
همه وقتامو پر کردن
تمومه لحظه ها بی تو
چقدر کشدارن و سردن
اتاقم پر شد از لیوان
تویِ لیوانا سیگارِ
آخه این مردِ سیگاری
شبا تا صبح بیداره
یه سیگار و یه چای تلخ
یه دفتر شعرِ تنهایی
یه پک میگیرم از سیگار
به یادِ عشقِ رویایی
(کیوان اخوان حریری)

https://www.academytaraneh.com/69575کپی شد!
1348
۴۹