حریـــــــــــــــــــــــــم

حریـــم ….

نخواستـی بیای توو ولی در زدی
توو کنج اتاقی که زندون نبود
شکستی – شکستم که معنا بشی
توو عمق نگاهی که بارون نبود

نخواستی بمونی – آره جا زدی
می دونم تو قلبت که وابسته ایی
چه زندونی ساختی تو کنج دلم
نرفته توو راهی میگی خسته ایی

(( برو تو می تونی برنده تویی
برو خوش به حالت – برو بی خیال
به فنجون قهوت نگاتو نگیر
می دونم نبودم توو تصویر فال ))

ببین من بریدم یکم دست بکش
نگـــا زخم سینــ م دیگه کاریه
بگیر خاطراتــو پیشم جا نذار
همین زخم سینـــ م برام کافیه

حریم نگاتو یه دیوار بکـــــــش
نمی خوام توو بازی تو بازنده شی
اگه سختی ها رسیدن – نمون جا نزن
نباید بمونی که شرمنده شی

شنیدم که گفتی یه فرصت می خوای
از این من که چیزی نمونده – ببین
برو سهم دنیاتو بامن نبین
نمی خوام بمونی کنارم – همین

(( برو تو می تونی برنده تویی
برو خوش به حالت – برو بی خیال
به فنجون قهوت نگاتو نگیر
می دونم نبودم توو تصویر فال ))

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

1085
۸۸