یادت میاد…..

اگه یادت میاد روزی ، یه مرغی بی پر و بالــــی
تو غم های خودت غرقی ، می لرزی خیلی بد حالی
***
به ناله هات صدا کردی ، کشیدی بند انگشـتم
درونِ موج زیر و بم ، همون لحظه تو رو گشتم
***
کنارِ ساحلم موندی ، دل و جونـــت پر از آبِ
نجاتت دادم از غرقی ، عبات گم شد تو گردابِ
***
به قصدِ نیکی و یاری ، تو رو در دل رهـت دادم
سپر کردم دل و جونم ، شکستم دل به فریادم
***
همون لحظه که دردت رفت ، تو قلبم تیغی خوابیدی
تکون می خوردم از دردام ، و از حالم نپرسیـــدی
***
چشام می باره نصفِ شب ، و اشکم نو برِ یادم
نجاتت دادم از دردت ، خودم در چاه افتادم
***
جاسم ثعلبی (حسّانی) ۱۹/۰۴/۱۳۹۲

از این نویسنده بیشتر بخوانید: