جسارت

تو نیستیو دلم می خواد دنیارو آتیش بزنم

برم از نگاه تو قاب نگاتو بشکنم

تو نیستیو به من بگی درد رفتنت چی بود

اون نامرد بی مرام جامو گرفته بود کی بود

تو نیستیو دلم می خواد نگامو خط خطی کنم

خط بکشم روی همه دنیامو غربتی کنم

تو نیستیو همه دارن به من جسارت می کنن

از ته دل می خندنو به من حسادت می کنن

تو نیستیو این آدما یه ذره حرمت ندارن

 به احترام عشقمون دستاتو دستم بزارن

https://www.academytaraneh.com/494کپی شد!
1293
۱۱