ترانه : دختر فال فروش

دختر فال فروش

۱۳۹۱/۱۱/۱

 

آهای دختر فال فروش/پندوخبر، غزل فروش

بگوببینم فالات چند؟/ به قیمت طلا بفروش

 

تواین دنیای آدم فروش/ لباستو به تن بپوش

لباس شرف و غیرت/ تواین بازار کم فروش

دستتو روبه بالا بگیر/ سمت ستاره ها بگیر

خداروشکر نیستش کثیف/تو زمونه جو بگیر

به جای تن فروشی/ به سبک تل فروشی

تو گرما یا تو سرما/ تو هنوز فال فروشی

دیگه نگاه ترحم/ روی صورتای مردم

حق نداره زل بزنه/ به چشمای پاک گندم

 

آهای دختر فال فروش/ پندوخبر، غزل فروش

بگو ببینم فالات چند؟ / به قیمت طلا بفروش

 

قدر فالات یک دریاست/ شبیه شب یلداست

تواین دنیای کوچیک/ شبیه یک معماست

وقتی رفاقت محاله/ صداقت توی خیاله

یه فالی بده بخونم/ شاید مژده شو بیاره

مژده های شورو مستی/ عهدوپیمونی که بستی

غصه نخور یارت میاد/ همون یاری که میخواستی

 

آهای دختر فال فروش/ پندوخبر ، غزل فروش

بگو ببینم فالات چند؟/ به قیمت طلا بفروش

 

تو دیگه تنها نیستی/ دختره سربار نیستی

فالتو پس نمیدند/ چون دیگه بی یار نیستی

از اون بالا میبینه/ یکی که بهترینه

بنده شو روی زمین/ اون رب العالمینه

 

https://www.academytaraneh.com/49045کپی شد!
1046
۳