روزای سیاهم

دیگه دارم می میرم با خاطراتت
دیگه من تنها موندم با اون نگاهت
دیگه رفتی نموندی من موندم تنها
دیگه روزا میگذره فقط با عکسات
رفتی نموندی پیشم من که تورو میخواستم
رفتی من موندم تنها با روزای سیاهم
رفتی نگفتی می میمیره تنها او با خاطرات
رفتی منو دور کردی از اون چشات اون نگاهت

پیام مدیریت: کاربر گرامی ترانه های ارسالی شما از جهات گوناگون مثل قافیه دارای ایرادات عدیده هستند و بر اساس قوانین بخش تائید اثری که بیش از سه ایراد قافیه ای داشته باشد در آکادمی ترانه منتشر نمیگردد اما به عنوان اولین اثر ، به جهت حسن میزبانی و با امید رفع این نواقص در ارسال های بعد سروده ی شما منتشر گردید

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/47328کپی شد!
876
۶