خداحافظ

چشام همیشه خیسنو هرشب تا صبح میبارن

عکسات جلو چشامه و عطر نگاتو دارن

خنده رو لبهاته و من اشک از چشام میباره

خودت باید پیشم باشی عکسات فایده نداره

خداحافظ نگو گلم نگو چشام دوباره

به خاطر یه داغ نو بازم باید بباره

میرم ولی اینو بدون می خوام یاد تو باشه

هیچکی تو دنیا قد من تورو دوست نداشته

خداحافظ دارم میرم گلم تنهات گذاشتم

خودت خواستی که من برم                نگی دوست نداشتم…

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/46432کپی شد!
732
۵