پشت خط

(پشت خط)

داره شارژم تموم میشه هنوزم آره نشنیدم

نمی فهمی که پشت خط دارم آروم جون میدم

صدات می لرزه اما از لبت آره نمی باره

تو می خوای عاشقم باشی یه چیزی هست نمی ذاره

یه چیزی مثل تنهایی یه چیزی مثل بی تابی

شبایی رو که من نیستم خودت گفتی نمی خوابی

داره شارژم تموم میشه آهای ای دختر لجباز

منو یاد شبایی رو که اشغال میشدی ننداز

هنوزم آره نشنیدم داره صبرم تموم میشه

سکوتت پشت این گوشی هجوم تلخ آتیشه

بگو آره بگو آره بذار این فاصله کم شه

بذار دستت پناه بی پناهی های میثم شه

م.ب افق

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/4471کپی شد!
911
۳۱