مرهم

مرهم دل شکستم چی میتونه باشه ای عشق
این دفعه قرعه ی فالم چی میخونه واسم ای عشق
من برای تو یه نقشه واسه روزای خوشیتم
تو برای من یه راهی یه راه پر غم
مثل جاده ناتمومی مثل زشتی بی نهایت
تو نفسهامو گرفتی توی عمق این حکایت
من دلم شکسته و غم رخنه کرده تو وجودم
من نمیخواستم که این شم تو گرفتی تار و پودم
تو رگهای من دویده یه دنیا از شر و بدیت
حالا منم که مرهمم تو لحظه های خستگیت
دیگه کسی به غیر من گول تو رو نمیخوره
تیغ دروغ تو دیگه بیشتر از این نمیبره

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/43762کپی شد!
772
۶