یک درد دل کوتاه

همه این لحظه ها یک روز واست تکرار میشه

سره این حق کشی دنیا ازت بیزار میشه

چجوره که نگاها یکدفه سرشاره از انکار میشه

زمین از شدت نامردمی بیمار میشه

یه دنیا آرزو بازم سرم آوار میشه

همه درها به شکله کوهی از دیوار میشه

گذشتن از تو هم تصویری از ایثار میشه

چقد گفتم نشد اما دیگه اینبار میشه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/35405کپی شد!
1084
۴