هیچم

با تو من جنگل سبزم
بی تو من کویر خشکم
با تو من کوه ستبرم
بی تو من یه تکه سنگم
با تو من هستم وهستم
بی تو من هیچم وهیچم
با تو من فصل بهارم
بی تو من فصل خزونم
با تو من دریای آبی
بی تومن یه قطره آبم
با تو من هستم وهستم
بی تو من هیچم و هیچم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/3508کپی شد!
864
۱۶