قلب یخی

یه دفترو یه خودکار خاطره های تکرار
یه قاب عکس تو دستام یه فکر پر کار
به یاد تو نشستم خاطرهارو نقاشی کشیدم
تو دفترم انگاری بازم به تو رسیدم
یه شب تاریک بی ستاره شب جدایی
ماه ی که خوابه نمیخواد ببینه منو تنهایی
یه شاخ گل بین میله های زندون
پرپر شده شکسته بدون گلدون
یه عروسک مو فرفری با قلب یخی
انگاری گریه میکنه چه خاطرهای تلخی

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/3234کپی شد!
641
۵