من

حریص یه احساسی ام توچشات

نگاهت عجب سرده این روزها

یه کاری بکن قصه وارونه شه

فقط سهم من درده این روزها

من این روزها گیرجون دادنم

نبودت منو با خودش میبره

حواست به این مرگ یکباره نیست

تموم من از دست من میپره

چه تنها بدون تو هرلحظه رو

پرازدرد دورازتوسرمیکنم

نمیتونم ازهیچ کس پربشم

کسی روبه غیرتوباور کنم

منو لحظه ای واکن ازاین عذاب

مگه میشه دورازتو آباد موند

خرابم بدون تو کاری بکن

کنارم فقط زوزه ی باد موند

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/31321کپی شد!
742
۸