خودکشی ..

جای دستات رو تفنگه
جای تیرت چه قشنگه
جای کفشات روی فرشه
نمیخوام کسی خبر شه
توی آخرین نفس هام
که فلج شده دوتا پام
خودتو برام عزیز کن
جای کفشاتو تمیز کن
سر به نیس کن اون تفنگو
گم و گور کن اون فشنگو
یه نگاه به هر طرف کن
شبهات رو برطرف کن
نذا مدرکی بمونه
از وجودت توی خونه
یه تفنگ بذار تو دستم
که خودم قاتله هستم
کی میگه خودکشی جرمه؟
وقتی زندگی یه فرمه
برو بر نگردی روزی
نمیخوام تو هم بسوزی
آخه این گناه من بود
عشق تو برام کفن بود
بی تو زندگی نمیشه
زنده باشی تا همیشه

https://www.academytaraneh.com/3046کپی شد!
827
۱۰