ترانه

نگودیگه تموم شده تحملم
چشاتو واکن و نفس بکش گلم
نفس بکش بگو به خاطرمنه
که قلب تو داره توسینه میزنه
محاله ما یه روز از هم جدابشیم
قرارمون نبود که بی وفابشیم
نفس بکش نگو که من نمیتونم
پریشونم نکن که دیگه بسمه
همیشه این وسط یکی مقصره
یکی که حقشه یکی بایدبره
خوت بهم بگو که من چیکارکنم
واسه به دست آوردنت چیکارا کنم
نگو که خسته ای نگو که دیرته
آخه دل من اسیرته

https://www.academytaraneh.com/28926کپی شد!
820
۵