معجزه

NA…باسلام محمدهستم یه معتاد

کسیکه۱۰سال زندگیم رفته به باد

توزندگی کشیدم بدبختی های زیاد

از۱۰تا۲۰سالگیم همیشه با مواد

ازگدائیو دزدی و سرگردونی

بجا باشگاه ومدرسه بودم زندونی

بزار از اول بگم برات تا چی شد

چی شد که بچه مثبت کراکی شد

بچه ای که توهمه کاراش بود ممتاز

پله های ترقی رو میکرد پرواز

رتبه ۱۲ کنکورو داشت

المپیک شیمی رو اون برداشت

توی ورزش وکشتی هم مقامی داشت

مدال های رنگارنگ زیادی داشت

خلاصه هرچی بگم دربارش کمه

ولی زندگی اون پر ماتمه

روز اول شروع شدبا۱نخ سیگاری

حالی به حولی شد. زمین جاذبه نداری؟

طولی نکشید که بجای سیگاری

رفته بود تو باتلاق مواد اجباری

محمد معصوم پاک قلم بدست

شده حالا۱دزد اشغال سرنگ بدست

دیگه بجای اتاق خصوصی خواب

میرفت توی مکان عمومی و پارک

درس و دانشگاه چی شد؟بابا بیخیال

خمارم ژون دادا بلام مواد بیال

صبح تا شب توی خیابونای گرگان

شهدا شالیکوبی و ناهارخوران

مهندس شهر ما گدائی میکرد

پولو میگرفت و میرفت خدائی میکرد

دوباره سرنگ وموادو اب مقطر

خون بازی و نشئگیو برو تا اخر…

روزی اومده بود که دیگه نداشت نائی

میرفت رو ترازو عقربش نشون نمیداد جائی

خسته و تنها غمگینو رسوا

توی شهرو محل دیگه نمیشد پیدا

سطل اشغالهام دیگه نداشت غذائی

تا بخوره وبکنه شکر خدائی

یهو از اسمون ۱ نوری تابید

محمد خدارواونشب زمینی میدید

دستی اومد ازسمت یه رفین به روی پشت

دوستی که مواد لعنتی زد برادرشو کشت

این میتونه باشه فقط معجزه ی خدا

محمد و۳سال بدون مواد ببین دادا…

(دوستان این ۱رپ خام بود)

 


 


از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/2811کپی شد!
983
۳۱