دوستان در بازی

روز بازی .با هر سازی . باید بسازی
چه ببازی.چه نبازی.باشی در بازی
حقه بازی.تو این بازی.داره ناراضی
حالا بگو دوست داری تو یا دوست نداری
قاطی بشی با بقیه واسه همکاری
تو نازنازی.خوش اوازی.تو برفرازی
با غد بازی.سر می بازی.توی این بازی
وقت بازی.تو سر بازی.مثل جانبازی
با کار خوب توی دل همه جا داری
ای نازنین صد افرین دوست قناری
اسباب بازی.شکلک سازی.با پر غازی
سر سر بازی.اسکیت بازی.یا اسکی بازی
با بوکس بازی.دست درازی.تو رینگ بازی
ما همه دوستهای خوبیم تو پارک شادی
چرخ و فلک سوار می شیم یا ماشین بادی
بای بای بای .بای بای بای. همگی بای بای

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/2650کپی شد!
1088
۱۸