تمام شهر می خنده..

نشستم منتظر تا غم بازم توی دلم جا شه

به غصه عادتم دادی همیشه غم باید باشه

با اینکه حال من خوبه بازم درگیر تشویشم

نشستم منتظر انگار دارم دیوونه تر می شم

از این دلبستگی باید توو اوج عاشقی ترسید

بیا حرفی بزن شاید تموم شه قصه ی تردید

شاید باور کنم هستی شاید خوشبختی آسون شه

تمام شهر می خنده اگه این برف بارون شه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/15147کپی شد!
1180
۲۶