ترانه

عطرِ خوشِ سیب

اين ترانه براى من بيشتر جنبه دل نوشته داره و جهت اميد دادن هم به خودم و هم عزيزانى كه اين ترانه رو لطف ميكنند و ميخونند، نوشتم ولى پذيراى انتقاداتون هم هستم🌹

به زلالىِ آب

به قشنگىِ خواب

به رویاها امین باش

به فراز و نشیب

به عطرِ خوشِ سیب

به من به ما امین باش

مثِ سرعتِ رود

میرسن خیلى زود

لحظه هاى رنگارنگ

به تلألو ِماه

تو شباى سیاه

به فرداها امین باش


آیندمون یه رازه

خیلى دور و درازه

گاهى خوش گاهى غمگین

همش تو تاخت و تازه

یکى بازى رو برده

یکى داره میبازه

ملودىِ زندگى

بعضا چه دلنوازه

این حرفا رو گفتم تا

اینو بدونى عزیز

که زندگیمون فیلمى

با یه پایان بازه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/114455کپی شد!
295
۱۸
۱
۴