شبیهِ آرزوهامی ، دلت از جنس بارونه

میراثِ بارون

شبیه ِ آرزوهامی ، دلت از جنسِ بارونه ، نگات گرمایِ خورشیدِ ، تنِ سر زمستونه

شبیه آرزوهامی

دلت از جنس بارونه

نگات گرمای خورشیدِ

تنِ سرد زمستونه

ببین از طرح لبخندت

جهان من چه زیبا شد

همون لحظه که خندیدی

جهان غرق تماشا شد

تموم دلخوشی هاشُ

دلم از عشق تو داره

میون من با رویاهام

بدون تو یه دیواره

دلیل اینکه خوشبختم

همینه که تو رو دارم

من از این زندگی بی تو

به حد مرگ بیزارم

دلت میراث بارونُ

چشاتم خونه ی خورشید

به تو مدیونم این عشقُ

دلم عشقُ با تو فهمید

کنارت خیلی آرومم

کنارت خیلی خوشبختم

شریک شادیام باشُ

شریک روزای سختم

شبیه آرزوهامی

دلت دریای احساسه

دلم می دونه میتونه

خدا رو با تو بشناسه

همین که حال تو خوبه

برام خوشبختیه محضه

مهم نیس فردا چی میشه

که عشق یعنی همین لحظه

https://www.academytaraneh.com/111058کپی شد!
390
۴