فکرمو خالی کن

فکرمُ خالی کن برم

حالمُ عالی کن برم

محالِ با غمِت ولی

کارِ محالی کن برم

 

این عشقِ عادی رو بگیر

تلخِ زیادی رو بگیر

نوشتی تا تَهِش بمون

نامه که دادی رو بگیر

 

من خودمُ از تو می خوام

اون آدمِ قبلِ تورو

خوب بود حالم اما حالا

ببین تو این دلِ پُرُ

 

هیچوقت تویِ مسیرِ تو

ندیدم حتی آبادی

حافظه ی کُندی دارم

این چیزیِ که تو دادی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: