افتادم از فکر پرواز

بی تو روزا رخته ماتم //  پوشوندن به هر دقیقه

شب دوباره بی ستاره // این دِ له من زیر تیغه

من همش فکره تو هستم// وقتی چشمای تو خیسه

واژه به واژه نگاهت // واسه من شعری نفیسه

لحظه یه بوسیدنه تو // فکره من پر می شد از (دَز) نور

خوشبختی دست من بود// روز می شد هر شبه کور

رفتی و تنها شدم من // رفتی و پرپر شدم باز

از غمه تو اون عقابم // افتادم از فکر پرواز

وقتی چشمه من شده خیس // تو ببین فکرت به من نیس

از یه بیراهه گذشتم // بی تو اینده روشن نیس

۳۳۸
۷
۱