عکسای خصوصی

با سلام خدمت هنرمندان آکادمی ترانه مدت زیادی هست که از جمع صمیمی شما دور شدم و لی احساس این ترانه رو که واسه تیم پرسپولیس و شخص سوشا مکانی نوشتم
با شما به اشتراک میزارم

همه بهم مشکوک شدن
زندگیم که از هم پاشید
رو دست خوردم از آدما
منو هیچکسم نبخشید
با آبروم بازی کردن
این شاکیای خصوصی
دیروز ناجی بودم حالا
میدن فحشای ناموسی
—————————————————
هیچکس انگار منو ندید
چطور بهم تجاوز شد
همه چی جوری بهم ریخت
دچار یه تناقض شد
روانی شدم فهمیدم
شب من چطوری صب شد
همون که عکسامو دزدید
واسه من با تعصب شد
————————————————————————
همه بهم توهین کردن
چرا سرنوشتم این شد
این روزا خونه ی من که
دیگه زندان اوین شد
میخوام همه چی تموم شه
دارم میگیرم استرس
میخوام از نو شرو کنم
خدایا به دادم برس
——————————————————————————-
هیچکس انگار منو ندید
چطور بهم تجاوز شد
همه چی جوری بهم ریخت
دچار یه تناقض شد
روانی شدم فهمیدم
شب من چطوری صب شد
همون که عکسامو دزدید
واسه من با تعصب شد

https://www.academytaraneh.com/99685کپی شد!
727
۱