همین جا…پیش من!!!

چیکار کردی تو با منکه دارم وابسته تر میشم

تمومه مهر وعشق  تو عجینه با بُن و ریشــم

یجوری من تورو میخوام که احساسم نمیتونه

تمومه التماس من ،شده اشکای رو گونــــــه

/میخوام باور کنم باتو چقد دنیا برام خوبـــــه

میخوام باور کنی قلبم بدون تو نمی کوبـــــه/

بدون خیلی تورو میخوام تو این حسم رو میفهمی

نرو تنهام نزار شاید نفهمم که تو بی رحمـــــــی

بمون پیشم که این بودن روی قلبم اثـــــر داره

تو هم وابسته ای عشقم جداییمون خطـــر داره

من این بودن رو میبوسم فقط میخوام بامن باشی

بزار رو تابلـــوی دنیـــام کنم شکل تو نقاشـــــی

باتو تاآخــــر دنیا شـــب وروزم چه شیرینــــــه

بدون چشمای من باهات فقط خوشبختی میبینه

  کنارم باش که دلتنگی واسه قلبم یه رویاشه

واسه مجنون تو مهتاب همین چشمای لیلاشه..

 

.

.

میخوام باور کنم باتو چقد دنیا برام خوبه

               میخــوام باور کنی قلبم بدون تو نمیکوبه  — — — —

*************************************************************

احساس…۹۱

https://www.academytaraneh.com/9421کپی شد!
731
۱۹