..::حدس::..

تو بوسیدیش ، خودم دیدم

 تو میخواستیش ، فهمیدم

 فقط میخوام بدونم، من…

 کجای زندگیت هستم…؟

.

 نگو، حدس میزنم بازم

 یا میسوزمو میسازم

 تو که هیچ وقت هیچ چیزو

 نگفتی ای گل نازم….

.

 حدس اول ، عاشقم بودی؟!

 عجب حدسی !! چه مصنوعی…

منو باش دل به کی دادم

 خیالم ، مال من بودی

.

 حدس دوم ، اتفاقی بود؟

 هرچی بود، فقط یه بازی بود

 تو از رفتن نترسیدی

 دل تو ، همیشه راضی بود

.

 حدس سوم ، هولم نکن میگم

 خیالت ، آدمی دیگم

 تو این من رو نمیخواستی

 یه عاشق ، نه نمیخواستی

.

باشه ، تو بردی من میرم

سراغتم ، نمیگیرم

خیالی نیست با یادت

دارم ، هر لحظه میمیرم

.

تو هم ، اینجا بمون با اون

دو تا عاشق ، زیر بارون

خیالی نیست یادت رفت

تموم خاطره هامون

.

تو بوسیدیش ، خودم دیدم

 تو میخواستیش ، فهمیدم….

 

https://www.academytaraneh.com/9072کپی شد!
1247
۱۶